درمان آپنه خواب با طب سوزنی

درمان های طبیعی آپنه خواب

بررسی درمان های طبیعی برای آپنه خواب

تا بدین جا، پشتوانه های علمی که ادعا می کنند درمان های طبیعی می تواند آپنه خواب را درمان کند، بسیار کم و ناچیز است. با این حال برخی از درمان های طبیعی آپنه خواب عبارتند از…

پیمایش به بالا