3 نشانه مهم مبنی بر این که استرس زیاد مانع از به خواب رفتن تان می شود!

چگونه می توان ادعا کرد که استرس بیش از حد موجب بی خوابی تان شده است؟ به احتمال زیاد بدن و ذهن تان به شما برخی سرنخ ها و نشانه را می دهد. در اینجا ما به سه ​​نشانه مهم اشاره کرده ایم.