اختلال خواب

چرا هر شب کابوس میبینم؟ باید چکار کنم؟!

کابوس معمولا رویای بصری منسجمی است که به نظر واقعی می رسد. کابوس اغلب به طور مکرر اتفاق می افد و شما را از داشتن یک خواب آرام منع می کند. این وضعیت، یک اختلال خواب تلقی می شود.

بی خوابی

بی خوابی ، از تشخیص تا درمان

بی خوابی می تواند به علت بیماری های روانی و پزشکی، عادت های ناسالم خواب، موادی خاص و یا برخی عوامل بیولوژیکی باشد. به تازگی، محققان درباره بی خوابی ، به عنوان یک اختلال  مغزی که قادر به متوقف کردن  زمان بیداری نیست می اندیشند

پیمایش به بالا