چرا در خواب عرق می کنیم؟!

اولین و شایع ترین علتی که ممکن است در شب عرق کنید، افزایش دمای بدن به دلیل محیط گرم اطراف است. اما تعجبی ندارد که اختلالاتی که بر خواب تاثیر می گذارند، می توانند به همان اندازه در بروز تعریق شبانه نیز دخیل باشند.