مرور برچسب

کاهش کیفیت خواب

10 ویتامین و مواد معدنی تاثیر گذار بر روی خواب

تنها عاملی که اغلبا در خصوص اختلالات خواب نادیده گرفته می شود کمبود ویتامین هاست.  این را باید در نظر داشته باشیم که ما برای دست یابی به یک خواب خوب و با کیفیت پایدار نیاز به سطوح کافی مواد مغذی کلیدی داریم.

نشانه ها و درمان خواب آلودگی روزانه و کیفیت پایین خواب شبانه

خواب آلودگی روزانه شما بیش از حد است، اگر: شما صبح در بیدار شدن مشکل دارید شما اغلب در طول ساعات روزانه، احساس خواب آلودگی می کنید در سینما و رانندگی براحتی خوابتان می برد شبها تا سرتان را روی بالشت می گذارید طی چند ثانیه خوابتان می…