مرور برچسب

چانه بند ضد خرخر

چانه بند ضد خرخر | بالشت ضد خروپف | گیره رفع خروپف و… آیا اینها موثرند؟

بر خلاف تبلیغات فراوان اینترنتی ، اغلب وسایلی مثل چانه بند ضد خرخر ، گیره رفع خروپف، بالشت خروپف، قرص خروپف ، چسب بینی ضد خروپف و... تاثیر خاصی در درمان واقعی وقفه تنفسی و خروپف ندارند. اگر دقت کنید می بینید که اغلب این وسایل فقط…