پتوی سنگین: 5 چیزی که باید درباره کاربردشان در خوب خوابیدن بدانید

برای کسانی که از به سختی خوابیدن ،اضطراب یا بی خوابی رنج می برند  و دنبال درمان غیر دارویی هستند پتوی سنگین میتواند جواب مطلوبی باشد.آنها به عنوان وسیله ایی آرامش بخش شناخته میشوند و به شما کمک می کنند که بخوابید.