آیا تاکنون درباره اختلال خواب ” گیج بیداری ” چیزی شنیده اید؟

گیج بیداری یا منگی زمان بیدار شدن یک اختلال خواب ست که به موجب آن بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب، یک حالت بسیار عجیب و گیج کننده به شما دست می دهد.