درباره اختلال رفتاری خواب REM چه می دانید؟! + فیلم

اختلال رفتاری خواب REM زمانی رخ می دهد که حین دیدن یک رویای نامطلوب، واکنش فیزیکی نشان می دهید. این واکنش حتی ممکن است خشونت آمیز نیز باشد.