اگر شب ها در خواب دندان قروچه می کنید، حتما این مطلب را بخوانید! + فیلم

دندان قروچه یا بروکسیم (Bruxism) عبارت است از وضعیتی که در آن دندان ها در طول شب به یکدیگر ساییده یا کوبیده می شوند. با این حال ممکن است این حالت در طول روز نیز رخ دهد.