عجیب ترین علت مشکلات کلیه که هرگز نشنیده اید!!!

گزارشات استخراج شده از مطالعات متعدد نشان می دهد که آپنه خواب یک عامل خطر مستقل برای بیماری مزمن کلیه به شمار می رود.