آیا تا به حال چیزی درباره اختلال خواب کلین لوین (سندرم زیبای خفته) شنیده اید؟

سندرم کلاین-لوین (KLS)، که گاهی به عنوان بیماری “زیبای خفته” شناخته می‌شود، یک اختلال نادر و عمدتاً عود کننده است که بیشتر بر نوجوانان و جوانان تأثیر می‌گذارد. این اختلال با دوره‌هایی از خواب آلودگی شدید و غیرقابل کنترل مشخص می‌شود، که طی آن فرد ممکن است بیشتر اوقات را خواب بگذراند. در اینجا به […]