پلی سومنوگرافی کودکان | تست خواب در اطفال

تست خواب کودکان تست خواب یک پروسه تشخیصی بدون درد و غیرتهاجمی است که در مطب و در کلینیک و در هر سنی قابل انجام است. پلی سومنوگرافی ( تست خواب) کاملا بدون درد است و طی این تست هیچ چیزی وارد بدن نمی شود و فقط سیگنال های الکتریکی بدن توسط دستگاه ثبت می […]