زیست شناسی خواب (ریتم های شبانه روزی، مراحل خواب و معماری خواب)

در این مطلب به شرح زیست شناسی خواب یا بیولوژی خواب پرداخته ایم که به طور مختصر شامل ریتم های شبانه روزی، مراحل خواب و معماری خواب می شود…