با انواع اختلالات حرکتی خواب آشنا شوید! + فیلم

اختلالات حرکتی خواب توانایی به خواب رفتن، حفظ خواب و یا داشتن یک خواب خوب و با کیفیت را از شما سلب می کنند.