آیا قرص خواب، آپنه خواب را بدتر می کند یا بهتر؟!

آیا قرص خواب، آپنه خواب را بدتر می کند یا بهتر؟! پاسخ این سوال توسط دکتر مصطفی امیری، متخصص اختلالات خواب ارائه و تنظیم شده است.