شب ها دچار گرفتگی پا در خواب می شوم! چکار باید بکنم؟

گرفتگی پا در خواب یک اتفاق ناگهانی، همراه با درد شدیدی در ساق پا یا روی پا می باشد. هنگامی که یکی از عضلات کشیده می شود یا دچار سفتی و انقباض می شود، این درد و گرفتگی به وجود می آید. این اتفاق ممکن است در حالی که هنوز بیدار هستید یا پس از به خواب رفتن رخ دهد.