مهمترین نکات درباره آپنه خواب در کودکان

آپنه خواب در کودکان می تواند در هر سنی رخ دهد، اما در سنین پیش از مدرسه شایع تر است. آپنه انسدادی خواب اغلب بین سنین 3 تا 6 سال اتفاق می افتد.