آیا شب ها جای تان را خیس می کنید؟ خجالت نکشید و این مطلب را بخوانید!

شب ادراری زمانی رخ می دهد که فرد به طور تصادفی در خواب ادرار کند. این امر در نتیجه عدم توانایی در بیدار شدن از خواب حین پر شدن مثانه است. این حالت ممکن است از ناتوانی در جلوگیری از انقباض مثانه حاصل شود.