چرا هر شب کابوس میبینم؟ باید چکار کنم؟!

کابوس معمولا رویای بصری منسجمی است که به نظر واقعی می رسد. کابوس اغلب به طور مکرر اتفاق می افد و شما را از داشتن یک خواب آرام منع می کند. این وضعیت، یک اختلال خواب تلقی می شود.