تاثیر آلرژی های فصل پاییز بر خواب ما

بنا به گفته متخصصان محرک های آلرژی پاییز متفاوت هستند، اما آنها می توانند علائمی مشابه بسیاری از علائم آلرژی بهار و تابستان را ایجاد کنند.