آپنه خواب و سکته مغزی

آپنه خواب

ناشناخته ترین علت سکته مغزی : خروپف !

دکتر مصطفی امیری: آپنه خواب درمان نشده و سکته مغزی می توانند ارتباط نزدیکی به هم داشته باشند، و درمان آپنه خواب می تواند به جلوگیری از بروز سکته مغزی کمک کند.

پیمایش به بالا