علت آپنه خواب – آپنه تنفسی خواب چرا و چگونه ؟

کشف تفاوت ها و چگونگی آناتومی دستگاه تنفسی منجر به بروز طیف وسیعی از اختلالات در طول خواب، از جمله آپنه خواب می شود. اما چه ارتباطی بین این دو وجود دارد؟!